Kategorie: jmeniny

ŽENA A JEJÍ SUPERSCHOPNOSTI

Za poslední rok jsme musely překonat spoustu překážek. Musely jsme se přizpůsobit mnoha novým skutečnostem a okolnostem. Staly se z nás: kuchařky na plný úvazek učitelky pedagožky volného času (bavíme děti, aby nebyly na mobilech, na televizi, aby se hýbaly, aby se nezbláznily nudou … ) a...

Celý článek

Matěj – 24.2.

Matěj bývá často spojován s nešikovností, přitom Matěj je doslova darem od Boha. Matěj je mužské křestní jméno. Původně hebrejské jméno (hebrejsky מתתיה, Matitja nebo מתתיהו, Matitjahu) znamená „Hospodinův dar“, proto se někdy překládá jako Božidar či Theodor. Starší podobou jména je Matyáš. Později se z původního jména odlišila...

Celý článek

Petr – 22.2.

Jmenoval se tak první z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená „skála“. Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Sv.Petr je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků. Nejznámější...

Celý článek

Barvy roku 2021

Vyhlášení barvy roku je významná událost ve světě designu a Pantone Color Institute™ je v této oblasti velmi respektovaný.   Barvy roku vyhlašuje již od roku 2000. Jejímu vyhlášení předcházejí podrobné analýzy trendů v mnoha oblastech jako je móda, kultura, architektura nebo technologie, ale její...

Celý článek

Lenka – 21.2.

Jedná se vlastně o původně domácká jména Heleny (Helenky), pak znamenají „pochodeň“ nebo může jít o odvozeninu z Magdaleny. V tomto případě mají význam jiný: nositelka tohoto jména prý pochází z Magdaly.   Statistika: nosí v ČR 116662 žen jedná s o 7 nejčastější jméno dle jmenné statistiky...

Celý článek

Oldřich – 20.2.

Toto jméno má své kořeny ve starokornoněmeckém Uodalrích a znamená, že jeho nositel je „bohatý vládce, mající četné dědičné statky“.   Oldřich – kníže († 9. listopadu 1034) byl český kníže (1012 – 1033 a 1034) z dynastie Přemyslovců. Byl synem Boleslava II.  a zřejmě...

Celý článek

Patrik – 19.2.

Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje „muže urozeného“ a zároveň má vazbu na slovo patria – „vlast“. Toto jméno však také označuje „člověka, jenž mohl dokázat své předky“. Patrik se narodil okolo roku 385 ve Skotsku v rodině civilního úředníka a jáhna. Jeho dědeček byl prý knězem, ale...

Celý článek

Gizela – 18.2.

Toto staré německé jméno se vykládá jako „mladá rostlinka“. Avšak objevují se i překlady, ve kterých Gizela znamená „rukojmí“ a jindy zase „ušlechtilé dítě“. Historie zná Gizelu zvanou Uherskou. Byla dcera bavorského vévody Jindřicha II. a narodila se někdy kolem roku 985 na hradě Abbach u Řezna....

Celý článek

Miloslav – 17.2.

Jména Miloslav i Miloslava patří ke starým slovanským jménům a za jejich latinskou obdobu jsou považování Mansvet, který má svátek 3. září, a Gracián. Obě jména jsou vykládána jako „slavný milosti“, „slavící milost“ nebo také „milý a klidný“.     Statistika: nosí v ČR 42262 mužů jedná...

Celý článek

Ljuba – 16.2.

Toto překrásné jméno je osamostatnělou podobou ruského Ljubov. Jedná se vlastně o překlad řeckého slova charitas, což znamená „láska“. Jméno Ljuba je tedy skrz naskrz prostoupeno láskou. Ljuba spolu s Naděždou a Věrkou tvoří v pravoslavném kalendáři věrnou trojici. Jsou překladem latinských slov Fides, Spes a Charitas,...

Celý článek