Patrik – 19.2.

Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje „muže urozeného“ a zároveň má vazbu na slovo patria„vlast“.

Toto jméno však také označuje „člověka, jenž mohl dokázat své předky“.

Patrik se narodil okolo roku 385 ve Skotsku v rodině civilního úředníka a jáhna. Jeho dědeček byl prý knězem, ale na mladého Patrika nemělo náboženství a víra žádný vliv.

V 16 letech jej však potkala tragédie. Byl unesen nájezdníky a prodán do otroctví v Irsku, kde pracoval jako pastýř.

Během svého zajetí pochopil, že náboženství musí brát vážně. Po šesti letech se mu podařilo uprchnout do vlasti.

Po nějakém čase měl živý sen, v němž jej Bůh vyzval, aby se vrátil zpět do Irska a kázal tam slovo Boží. Patrik ale nejprve odjel do Galie (Francie), aby se tam sám zdokonalil ve víře, a teprve v roce 432 se skutečně vrátil do Irska jako misijní biskup.

Apoštol Irska sv. Patrik zemřel kolem roku 461, místo jeho pohřbu nelze s určitostí zjistit. Pouze v národním muzeu v Dublinu se uchovává misionářův zvoneček a zub.

 

Statistika:

  • nosí v ČR 25591 mužů
  • jedná s o 42 nejčastější jméno dle jmenné statistiky

 

Znamení zvěrokruhu: Vodnář

 

Řekněte to tričkem.

 

Komentáře