Štítek: Patrik

Patrik – 19.2.

Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje „muže urozeného“ a zároveň má vazbu na slovo patria – „vlast“. Toto jméno však také označuje „člověka, jenž mohl dokázat své předky“. Patrik se narodil okolo roku 385 ve Skotsku v rodině civilního úředníka a jáhna. Jeho dědeček byl prý knězem, ale...

Celý článek