COPY BLOG

Petr – 22.2.

Jmenoval se tak první z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená „skála“. Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Sv.Petr je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, kovářů, slévačů olova, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků. Nejznámější...

Celý článek

RYBY 21.2. – 20.3.

  Tímto způsobem je charakterizována jejich citová rozporupnost a rozdvojenost. Ryba je tvor žijící pod vodou, myšlenkami se proto pohybuje ve značných hloubkách a jejím úkolem je drát se proti proudu. Když se proudem nechá jen unášet, může i špatně skončit. Jejím vládcem je nevypočitatelný...

Celý článek

Barvy roku 2021

Vyhlášení barvy roku je významná událost ve světě designu a Pantone Color Institute™ je v této oblasti velmi respektovaný.   Barvy roku vyhlašuje již od roku 2000. Jejímu vyhlášení předcházejí podrobné analýzy trendů v mnoha oblastech jako je móda, kultura, architektura nebo technologie, ale její...

Celý článek

Lenka – 21.2.

Jedná se vlastně o původně domácká jména Heleny (Helenky), pak znamenají „pochodeň“ nebo může jít o odvozeninu z Magdaleny. V tomto případě mají význam jiný: nositelka tohoto jména prý pochází z Magdaly.   Statistika: nosí v ČR 116662 žen jedná s o 7 nejčastější jméno dle jmenné statistiky...

Celý článek

Oldřich – 20.2.

Toto jméno má své kořeny ve starokornoněmeckém Uodalrích a znamená, že jeho nositel je „bohatý vládce, mající četné dědičné statky“.   Oldřich – kníže († 9. listopadu 1034) byl český kníže (1012 – 1033 a 1034) z dynastie Přemyslovců. Byl synem Boleslava II.  a zřejmě...

Celý článek

Patrik – 19.2.

Latinské slovo patricius, které stálo na počátku, označuje „muže urozeného“ a zároveň má vazbu na slovo patria – „vlast“. Toto jméno však také označuje „člověka, jenž mohl dokázat své předky“. Patrik se narodil okolo roku 385 ve Skotsku v rodině civilního úředníka a jáhna. Jeho dědeček byl prý knězem, ale...

Celý článek

Gizela – 18.2.

Toto staré německé jméno se vykládá jako „mladá rostlinka“. Avšak objevují se i překlady, ve kterých Gizela znamená „rukojmí“ a jindy zase „ušlechtilé dítě“. Historie zná Gizelu zvanou Uherskou. Byla dcera bavorského vévody Jindřicha II. a narodila se někdy kolem roku 985 na hradě Abbach u Řezna....

Celý článek

Miloslav – 17.2.

Jména Miloslav i Miloslava patří ke starým slovanským jménům a za jejich latinskou obdobu jsou považování Mansvet, který má svátek 3. září, a Gracián. Obě jména jsou vykládána jako „slavný milosti“, „slavící milost“ nebo také „milý a klidný“.     Statistika: nosí v ČR 42262 mužů jedná...

Celý článek

Popeleční středa – 17.2.2021

Popeleční středa – letos 17.2.2021 Křesťanům začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Lidé by měli v jídelníčku vynechat maso, nebo se vzdát dočasně věcí, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život. Namísto jízdy autem mohou jít pěšky, odepřít si mohou třeba i počítač či...

Celý článek

Ljuba – 16.2.

Toto překrásné jméno je osamostatnělou podobou ruského Ljubov. Jedná se vlastně o překlad řeckého slova charitas, což znamená „láska“. Jméno Ljuba je tedy skrz naskrz prostoupeno láskou. Ljuba spolu s Naděždou a Věrkou tvoří v pravoslavném kalendáři věrnou trojici. Jsou překladem latinských slov Fides, Spes a Charitas,...

Celý článek