Zdislava – 29.1.

ženské jméno Zdislava

Toto jméno je slovanského původu a má ještě tvar Zdeslava.

Význam slova je „zde slavná“ a jeho nejznámější nositelka takovou skutečně byla, či lépe řečeno, stále je.

Nejznámější nositelka

Zdislava, o které mluvíme, se narodila v rodině pana Přibyslava z Křižanova a Sibyly ze Sicílie.

Její otec byl královským purkrabím na hradech v Brně a Veveří u Brna. Zdislava měla ještě několik sourozenců a prožila s nimi velice hezké dětství.

Když přišla do těch pravých let, provdala se za šlechtice Havla Markvartice do severních  Čech na hrad Lemberk.

Manželé spolu měli čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu.

Její manžel dosáhl brzy vysokého postavení a ve službách krále Václava I. kolonizoval severní Čechy. Spolu se svou manželkou založil kláštery v Jablonném a Turnově.

Vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péči o velkou rodinu všech pocestných, chudých, nemocných a postižených zesnula velice mladá v roce 1252.

Tělo bylo uloženy do hrobky dominikánského kláštera sv. Vavřince v Jablonném.

Ke svatořečení došlo 21. května roku 1995 v Olomouci.

Zdislava je dnes uctívána jako patronka rodin, kongregace sester dominikánek, ale také litoměřické diecéze a českého národa.

Mužský protějšek:

Mužským protějškem jména Zdislava je Zdislav.

Statistika:

Nosí v ČR: 889 lidí

Jedná s o 268 nejčastější jméno.

Komentáře