Dušan – 9.4.

Dušan, který má dnes svátek v občanském kalendáři, je starým srbským jménem a nosí je muži, kteří „mají duši“ nebo také jenom „dobrý dech“.

Přeneseně lze říci, že Dušanové jsou silní odvahou a duchem.

Nejznámější nositelem tohoto jména byl srbský král Štefan Dušan, jenž panoval v letech 1331 – 55. Za jeho vlády dosáhl srbský stát největšího rozsahu.

Pod své žezlo získal většinu dříve řecké Makedonie, z níž Řekům zbyla jenom krajina kolem Soluně.

Dušan se dal dokonce ve Skopji korunovat za císaře Srbů i Řeků. Komu čest, tomu čest.

Dušan makedonské kraje nezískal v bitvách, ale diplomacií, především pak na základě vůle domácího obyvatelstva a jeho místních vládců, neboť všichni oceňovali výhodnější podmínky, které jim kynuly pod Dušanovou vládou.

Za vlády Štefana Dušana se však začali Turci poprvé usazovat na evropské půdě. Král bystře poznal, že dojde k ohrožení evropských zemí, jednal s ostatními panovníky a vládci, chtěl zavčas vytáhnout proti osmanskému nebezpečí.

Bylo by se mu to jistě i podařilo, zabránila mu v tom však nečekaná smrt v necelých 47 letech.

Statistika: nosí v ČR 15203 mužů, jedná s o 53 nejčastější jméno dle jmenné statistiky

Citát: „Duch má mít přednost před tělem.“

Znamení zvěrokruhu: Beran

Komentáře