Dalimil

Dalimil

Charakteristika

Dnes již málo užívané jméno Dalimil má svůj doslova „milý“ význam. Dle svého jména musí být každý muž jménem Dalimil vskutku milý, a to pořád.

Odvozeniny a varianty

Jméno Dalimil má i svoji archaickou podobu ve jménu Dalemil. Domáckými variantami jména jsou Dal, Dalek, Míla nebo zdrobněle Dalimilek.

Významní nositelé

Nejstarším známým nositelem jména byl Dalimil Meziříčský, kterému bývá připisováno autorství díla Dalimilova kronika. O jeho autorství této česky psané veršované kroniky ze 14. století se pochybuje, dodnes se však nazývá právě Dalimilova kronika.

Jméno Dalimil nosí i oblíbený český herec Dalimil Klapka, který propůjčil svůj hlas mj. i známému televiznímu detektivovi – poručíku Columbovi.

Původ a význam jména

Dalimil, nebo také archaicky Dalemil, je starým slovanským jménem pro muže. Překládá se jako „stále milý“, „vždy milý“ nebo také „buď pořád milý“. Jméno Dalimil vzniklo složením dvou staroslovanských slov. Jeho první část tvoří příslovce „dalje“, ve významu „dále“, druhou část pak přípona „mil“ s významem „milý“.

Jméno: Dalimil
Nosí v ČR 278 lidí
Jedná s o 321 nejčastější jméno dle jmenné statistiky
zdroj:svatky.centrum.cz
Komentáře