Ceník a objednání kalendářů

Myslete již nyní na kalendáře pod stromečkem.

KALENDÁŘ A3 NÁSTĚNNÝ
350 Kč
1 kus
Lorem ipsum dolor sit amet
Pellentesque sollicitudin
Suspendisse dapibus
Pellentesque habitant morbi tristiqu
Suspendisse dapibus
Objednat
Zde můžete zadat nějaký popisek pro tento sloupec ceníku.
KALENDÁŘ STOLNÍ 14-DENNÍ
350 Kč
Ročně
Lorem ipsum dolor sit amet
Pellentesque sollicitudin
Suspendisse dapibus
Pellentesque habitant morbi tristiqu
Suspendisse dapibus
Lorem ipsum dolor sit amet
Objednat
Zde můžete zadat nějaký popisek pro tento sloupec ceníku.

Nejčastěji kladené otázky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

Pellentesque sollicitudin tortor sit amet ornare posuere. Sed vel varius lectus, ac sagittis lectus. Nullam eros dui, dapibus non purus a, dapibus aliquet orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

Pellentesque sollicitudin tortor sit amet ornare posuere. Sed vel varius lectus, ac sagittis lectus. Nullam eros dui, dapibus non purus a, dapibus aliquet orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

Pellentesque sollicitudin tortor sit amet ornare posuere. Sed vel varius lectus, ac sagittis lectus. Nullam eros dui, dapibus non purus a, dapibus aliquet orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

Pellentesque sollicitudin tortor sit amet ornare posuere. Sed vel varius lectus, ac sagittis lectus. Nullam eros dui, dapibus non purus a, dapibus aliquet orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

Pellentesque sollicitudin tortor sit amet ornare posuere. Sed vel varius lectus, ac sagittis lectus. Nullam eros dui, dapibus non purus a, dapibus aliquet orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.

Pellentesque sollicitudin tortor sit amet ornare posuere. Sed vel varius lectus, ac sagittis lectus. Nullam eros dui, dapibus non purus a, dapibus aliquet orci.

Důležité informace

Po odeslání objednávky prosím zašlete fotografie pro grafickou přípravu kalendáře přes www.uschovna.cz na emailovou adresu: ................................... Do textu uveďte své jméno, pokud  objednáváte více druhů kalendářů, pak i druh, ke kterému se tyto fotografie vztahují. 

 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

  1. Během několika dní obdržíte návrh 1-2 stránek kalendáře a po odsouhlasení grafiky Vám zašleme celý kalendář ke korektuře.
  2. Následně zadáme do tisku a pošleme platební údaje /fakturu, pokud balíček posíláme.
  3. V případě odesílání balíčku naleznete informaci o Vaše balíčku na cestě

 

PROSÍME O PEČLIVÉ PROVÁDĚNÍ KOREKTUR!

___________________________________________________

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je Zdeňka Dobešová 

Každý souhlas je uveden samostatně a nejsou vzájemně podmíněné.

1)zasílání elektr. newsletteru s cílem informovat Vás o novinkách a akčních nabídkách.

V případě udělení souhlasu budeme evidovat Vaše osobní údaje v podobě příjmění, jméno a emailová adresa p dobu 2 let od získání souhlasu. Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko níže.

SOUHLASÍM

 

2) souhlas s uveřejnením fotografií zhotovených produktů v tištěnýc materiálech za účelem propagace firmy.....

V případě udělení souhlasu můžeme evidovat Vaše osobní údaje v podobě fotografie jména, příjmenía data naroení zskané prostřednictvím objednávkového formuláře, které budou součástí hotového produktu. Tyto údaje budeme evidovat po dobu 5 let od udělení souhlasu. Pro udělení souhlasu klikněte na tlačítko níže.

SOUHLASÍM

 

3)Souhlas s uveřejněním fotografií zhotovených produktů na facebookovém profilu za účelem propagace firmy..... V případě udělení souhlasu můžeme evidovat Vaše osobní úadje v podobě fotografie, jména, příjemní získané prostřednictím objednávkové formuláře, které udou součástí hhotového prodkutku. Tto údaje budeme evidovatpo dobu 5 let od udělení souhlasu.

SOUHLASÍM

 

Žádná data nebudou bez Vašeho vědomí zpracovávána pro další účely ani nebudou předávány třetím stranám, pokud pro to nebude zákonný důvod.

 

Poučení o právech:

Máte právo:

a) svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením na adresu Společnosti prostřednictvím emailu

b) požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, pokud je to technicky možné

c)požadovat opravu nepřesných osobních údajů, pokud se domníváte, že osobní údaje zpracované Společností ..... jsou nepřesné

d)požadovat vymazání Vašich osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování

e)podat stížnost u dozorového orgánu na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně os.údajů (GDPR).Svá práva vůči Společnosti můžete uplatnit písemně na emilu ----------------- nebo korespondečně na adrese sídla společnosti.

Pokud neprovedete žádnou aktivitu, nebudem používat Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely a budou z naší databáze ihned po ukončení obchodního vztahu smazány kromě osobních údajů podléhajících zákonným povinnostem.

 

ODESLAT OBEJDNÁVKU

 

Děkujeme za Vaši objednávku.

 

Ukázky stolních kalendářů:

VZOR Č. 1 OBRÁZEK TITULKA A DRUHÁ STRANA

VZOR Č. 2 OBRÁZEK TITULKA A DRUHÁ STRANA

VZOR Č.3

VZOR Č.4

VZOR Č.5

VZOR Č.6